Služby

   Konzultace

Máte nebo budete mít datový soubor, z něhož potřebujete vypočítat agregované hodnoty nebo vytvořit predikční model? Potřebujete na základě datového souboru ověřit hypotézu? Potřebujete data zpracovat, ale nevíte jak na to? Potom se na mě neváhejte obrátit – rád vám poradím, jaké řešení by pro vás bylo nejvhodnější, a navrhnu další postup.

Úvodní konzultaci poskytuji zcela zdarma!

   Analýza dat

Analýza dat probíhá v následujících pěti krocích:

  • jasná specifikace zadání klientem,
  • pořízení datového souboru (zaslání klientem, stažení z webu, nebo data scraping),
  • průzkumová analýza dat (kontrola dat a jejich příprava k analýze),
  • datová analýza (např. testování hypotéz, sestavení modelu, tvorba grafů),
  • interpretace výsledků a příprava výstupů (texty, obrázky).

Při datové analýze nejsem omezen:

  • druhem dat (vícerozměrná data, časové řady aj.),
  • formátem datového souboru (XLSX, CSV, JSON aj.),
  • ani vědním oborem, ze kterého data pocházejí.

   Reporting

Pro případ, že potřebujete analýzu pravidelně replikovat na odlišných datech, které však mají stejnou strukturu, nabízím kontinuální statický reporting. Forma dodávání výsledků analýz v rámci reportingu může být různá:

  • pravidelné zasílání tabulkových výstupů emailem,
  • intuitivní webová aplikace uzpůsobená vašim potřebám s možností data nahrát a stiskem tlačítka zobrazit výsledky.

   Cena

Pro odhad ceny je nutná znalost dat a zadání. Váš požadavek proto neváhejte zaslat na moji emailovou adresu bezdekjarda@seznam.cz. Na základě zaslaných informací vám rád navrhnu vhodný druh analýzy a poskytnu cenový odhad. Úvodní konzultaci poskytuji zdarma!