Nástroje

   Programovací jazyky

R

R

R je jazyk navržený pro statistickou analýzu dat a datové modelování. Kromě analýz lze v R vytvořit i jednoduché webové prezentace a programy.

Python

Python

Jedná se o velice flexibilní programovací jazyk. Kromě datové analýzy jej používám i na tvorbu webových stránek, jako je např. tato.

SQL

SQL

SQL je standardizovaný dotazovací jazyk, který se používá pro práci s daty uloženými v relačních databázích.

   Prezentace výsledků

LaTeX

LaTeX

LaTeX je skriptovací jazyk sloužící pro sazbu textu. Dokument je vygenerovaný ve formátu PDF. Obsahuje pouze výsledky analýz (výpočty, tabulky, obrázky) a textový komentář.

Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Jupyter Notebook nabízí dokument, který spojuje kód, jeho výstupy i lidsky čitelné textové popisy analýz. Dokument lze exportovat do formátů HTML a PDF. Výstup lze snadno reprodukovat.

Shiny App

Shiny App

Shiny App je veřejně přístupná webová aplikace a představuje vhodné řešení pro zákazníky, kteří chtějí pravidelně aktualizovat výstupy analýz o nová data (např. při reportingu).