Nástroje


Níže uvádím nástroje, které k práci nejčastěji používám.

Programovací jazyky

R Python SQL

R

R je jazyk navržený pro sta- tistickou analýzu dat a datové modelování. Kromě analýz lze v R vytvořit i jednoduché webové prezentace a programy.

Python

Jedná se o velice flexibilní pro- gramovací jazyk. Kromě datové analýzy jej používám i na tvorbu webových stránek, jako je třeba tato.

SQL

SQL je standardizovaný dota- zovací jazyk, který se používá pro práci s daty uloženými v relačních databázích.

Prezentace výsledků

latex jupyter_notebook shiny_app

LaTeX

LaTeX je skriptovací jazyk slou- žící pro sazbu textu. Dokument je vygenerovaný ve formátu PDF. Obsahuje pouze výsledky analýz (výpočty, tabulky, obrázky) a tex- tový komentář.

Příklad (školní projekt)

Jupyter Notebook

Jupyter Notebook nabízí doku- ment, který spojuje kód, jeho výs- tupy i lidsky čitelné textové popi- sy analýz. Dokument lze expor- tovat do formátů HTML a PDF. Výstup lze snadno reprodukovat.

Příklad (školní projekt)

Shiny App

Shiny App je veřejně přístupná webová aplikace a představuje vhodné řešení pro zákazníky, kteří chtějí pravidelně aktuali- zovat výstupy analýz o nová data (např. při reportingu).

Příklad (školní projekt)